http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
Druk oświadczenia majątkowego
Rada Miejska
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i placówek oświatowych
Kierownictwo Urzędu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji w 2018 r.
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Pracownicy Urzędu upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Kierownictwo Urzędu 
Oświadczenia majątkowe
 

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji w 2018 r.

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

 
 


Interaktywna Polska