http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
Druk oświadczenia majątkowego
Rada Miejska
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i placówek oświatowych
Kierownictwo Urzędu
Pracownicy Urzędu upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Druk oświadczenia majątkowego 
Oświadczenia majątkowe
 
data publikacji:  23-10-2008 | 10:09
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2018 | 10:45
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 

Druk oświadczenia majątkowego

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy

 
 


Interaktywna Polska