http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 11:23:09
Strona / Praca
INFORMACJA Burmistrza Miejskiej Górki o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds.Płac i obsługi Rady

Miejska Górka, dnia 29.04.2016 r.

 

INFORMACJA

Burmistrza Miejskiej Górki

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  

  1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

  1. Stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Płac i obsługi Rady

  2. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Aldona Rybakowska zamieszkała w Miejskiej Górce

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała panią Aldonę Rybakowską na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Płac i obsługi Rady.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do dnia 18 kwietnia 2016r. wpłynęło jedenaście ofert aplikacyjnych.

Komisja Konkursowa w dniu 20 kwietnia 2016r. dokonała analizy formalnej złożonych aplikacji i dopuściła do dalszego postępowania konkursowego osiem kandydatek.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce został przeprowadzony egzamin pisemny sprawdzający stopień znajomości wymagań i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. Każda z kandydatek otrzymała ten sam zestaw pytań.

Pani Aldona Rybakowska uzyskała najwyższy wynik z egzaminu pisemnego, posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę  oraz umiejętności do pracy na stanowisku Młodszego Referenta ds. Płac i obsługi Rady.

 

 

 

                                                                     

 

                                                                                  Burmistrz Miejskiej Górki

                                                                                  /-/ Karol Skrzypczak

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska