http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
Centrum Usług Wspólnych
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Zespoły szkół
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
 
data publikacji:  30-09-2010 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2019 | 09:14
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka

tel. (065) 54 74 181 fax (065) 54 74 216

kultura@miejska-gorka.pl

www.osrodekkultury.info

Marek Stach - Dyrektor

STATUT

 
 


Interaktywna Polska