http://www.bip.gov.pl
 
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Strona 
 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

tel. 065 54 74 507

fax 065 54 74 421

www.miejska-gorka.pl

e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

pracuje w dniach:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 
   
 


Interaktywna Polska