http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2020 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  10-07-2020 | 12:26
data ostatniej modyfikacji:  10-07-2020 | 12:27
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydanym w dniu 09.07.2020 r. postanowieniu, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie instalacji na terenie cukrowni oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 10.07.2020


Obwieszczenie - pobierz pdf. 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska