http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
Centrum Usług Wspólnych
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Zespoły szkół
Zespół Szkół w Miejskiej Górce
Zespół Szkół w Dłoni
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Konarach
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Konarach 
Zespoły szkół
 
data publikacji:  02-09-2019 | 08:35
data ostatniej modyfikacji:  23-04-2020 | 17:02
autor dokumentu: Karol Skrzypczak
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Konarach

Konary 56, 63-910 Miejska Górka

tel. 065 547 77 95

e-mail: zskonary@wp.pl 

serwis internetowy: http://zskonary.szkolnastrona.pl 

Dyrektor szkoły - mgr Anna Pawlak

 
 


Interaktywna Polska