http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2019 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  08-01-2019 | 08:55
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2019 | 08:26
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gostkowo, Gmina Miejska Górka 10.12.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Karolinkach 14.11.2019
więcej »»»
Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych 12.11.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka na dz. o nr ewid. 331. 25.10.2019
więcej »»»
Obwieszczenie dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych 25.10.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 331, w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka”. 10.09.2019
więcej »»»
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 331, w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka.” 10.09.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacją transformatorową, drogą dojazdową wraz ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 732, obręb Konary. 10.09.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej 28.08.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacją transformatorową, drogą dojazdową wraz ze zjazdem na drogę wewnętrzną 24.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, Gmina Miejska Górka 09.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa 18.04.2019
więcej »»»
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki dot. ,,Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 331, w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka.” 18.04.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydanej w dniu 21.02.2019 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.225.2018.DZ.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo 22.02.2019
więcej »»»
Obwieszczenie dot. dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 13 'DROP' 11.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie dot. dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Piaskach 11.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie dot. dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 12 'LIS' 11.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 331, w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, tut. Urząd wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. 08.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miejskiej Górki dot. przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o docelowej obsadzie 289,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 331, w miejscowości Gostkowo, gm. Miejska Górka” 08.01.2019
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska