http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 09:20
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 10:39
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych 16.07.2018

1. Podstawa Prawna

• Art. 39 ust.3 Art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2222 ze zm.)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.)
• art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze z.)

2. Wymagane dokumenty

• wniosek o zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

WNIOSEK - pobierz

Załączniki:
• informacja o sposobie zabezpieczenia robót,
• projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
• plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia.

3. Termin odpowiedzi

30 dni.

4. Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych.
Decyzja zostanie przesłana listownie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny
Grzegorz Adamowicz,  tel. 0 65 322 64 30, e-mail: grzegorz.adamowicz@miejska-gorka.pl

6. Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

Stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określa Uchwała Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 r.

7. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska