http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 08:57
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 10:32
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 16.07.2018

1. Podstawa Prawna

• Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2222 ze zm.)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.)
• art.104 z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.).

2. Wymagane dokumenty

• Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

WNIOSEK - pobierz

3. Termin odpowiedzi

30 dni.

4. Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji
Decyzja zostanie przesłana listownie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny
Grzegorz Adamowicz,  tel. 0 65 322 64 30, e-mail: grzegorz.adamowicz@miejska-gorka.pl

6. Opłaty

Nie pobiera się.
Stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Miejska Górka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określa Uchwała Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 r.

7. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

WNIOSEK - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska