http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  15-11-2018 | 13:06
data ostatniej modyfikacji:  15-11-2018 | 13:44
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2019 15.11.2018

 

Zarządzenie Nr 222/2018

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 listopada 2018 roku

 

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2019

 

            Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami)

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2019 - pobierz

Zalacznik Nr 1 Projekt Uchwały - pobierz

Zalacznik Nr 1 - pobierz

Zalacznik Nr 2 - pobierz

Zalacznik Nr 3 - pobierz

Zalacznik Nr 4 - pobierz

Zalacznik Nr 5 - pobierz

Zalacznik Nr 6 - pobierz

Zalacznik Nr 7 - pobierz

Zalacznik Nr 8 - pobierz

Zalacznik Nr 9 - pobierz

Zalacznik Nr 10 - pobierz

Zalacznik Nr 11 - pobierz

Zalacznik Nr 12 - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska