http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  26-04-2017 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  26-04-2017 | 11:54
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa - kanalizacja deszczowa” 26.04.2017

 Miejska Górka, 26.04.2017 r.

 

RI.271.2.2017.WŻ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa - kanalizacja deszczowa”

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę drogi gminnej
w Dąbrowie, ul. Nowa - kanalizacja deszczowa”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU BEMAR

ul. A. Mickiewicz 38

63-930 Jutrosin

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ, tj. cena – waga 60% i okres gwarancji i rękojmi – waga 40%.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto [zł]

Okres gwarancji
i rękojmi

Punktacja dla kryterium cena

Punktacja dla kryterium okres gwarancji
i rękojmi

Punktacja łączna

1.

PUB „BRUKPOL” S. C.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

396.019,66

60 miesięcy

21,17

40,00

61,17

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSKOP

Stanisław Maciejewski

ul. M. Kownackiej 9

62-500 Konin

248.462,69

60 miesięcy

33,74

40,00

73,74

3.

STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski

ul. Polna 28

63-760 Zduny

186.801,74

60 miesięcy

44,88

40,00

84,88

4.

PPHU BEMAR

ul. A. Mickiewicza 38

63-930 Jutrosin

139.733,67

60 miesięcy

60,00

40,00

100,00

5.

GEO-BUD

Jacek Szafrański

Karolinki, ul Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

164.467,54

60 miesięcy

50,98

40,00

90,98

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR”

Marian Iberhan

ul. Magazynowa 18

63-700 Krotoszyn

159.649,78

60 miesięcy

52,52

40,00

92,52

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu nie było wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji oraz dialogu.

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

W postępowaniu nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

 

Burmistrz Miejskiej Górki

/-/ Karol Skrzypczak

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska