http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  29-03-2017 | 13:30
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2017 | 13:30
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce” 29.03.2017

Miejska Górka, 29.03.2017 r.

 

RI.271.1.2017.WŻ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

PKOB WEGNER

Sp. z o.o. Sp. k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena – waga 60% i okres gwarancji i rękojmi – waga 40%.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

 

Nazwa i adres oferenta

 

 

Cena brutto [zł]

 

 

Okres gwarancji
i rękojmi

 

 

Punktacja dla kryterium cena

 

 

Punktacja dla kryterium okres gwarancji
i rękojmi

 

 

Punktacja łączna

 

1.

Berger Bau Polska 
Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

12.401.686,38

60 miesięcy

54,84

40,00

94,84

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

„Budopol-Poznań”
Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

13.283.779,20

60 miesięcy

Oferta odrzucona

3.

CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE
Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Grunwaldzka 475

62-064 Plewiska

13.499.926,28

60 miesięcy

Oferta odrzucona

4.

SALTEX EUROPA
Sp. z o.o.

ul. Sudecka 106a

53-129 Wrocław

13.404.082,27

60 miesięcy

50,74

40,00

90,74

5.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wlkp.

15.602.210,86

60 miesięcy

Oferta odrzucona

6.

METROLOG Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 97

64-700 Czarnków

13.269.618,42

60 miesięcy

Oferta odrzucona

7.

KONSORCJUM TOMPOL

Strzyżewice,

ul. Modelarska 13

64-100 Leszno

12.629.311,08

60 miesięcy

Oferta odrzucona

8.

PKOB WEGNER
Sp. z o.o. Sp. k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

11.335.295,00

60 miesięcy

60,00

40,00

100,00

9.

Zakład Remontowo- Budowlany REM-BUD

Marek Konieczny

Drzewce 31

64-125 Poniec

12.583.101,19

60 miesięcy

Oferta odrzucona

10.

RAWBUD-Rawicz

sp. z o.o.

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

12.124.259,90

60 miesięcy

56,10

40,00

96,10

 

Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzuca z niniejszego postępowania oferty Wykonawców z pozycji 2, 3, 5, 6, 7, 9 z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 


Burmistrz Miejskiej Górki

/-/ Karol Skrzypczak

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska