http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  24-02-2017 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  24-02-2017 | 10:23
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: OPS.PS.252.11.2017 24.02.2017

 

 


W dniu 24.02.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”  realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pracownię Edukacyjną Danuty Kitowskiej ul. Dworcowa 14/8, 77-430 Krajenka.

Szczegóły w załączniku.


 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska