http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  29-05-2017 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2017 | 11:18
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZARZĄDZENIE NR 144/2017 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 29.05.2017

 ZARZĄDZENIE NR 144/2017

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 11 maja 2017 r.

 

 

 

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 19, 20, 20a, 21 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce w składzie:

 

1.             Piotr Poprawa                         - Przewodniczący Komisji

2.             Jolanta Gierolińska                 - Członek Komisji

3.             Agnieszka Psarska                 - Sekretarz Komisji

 

Są to tzw. stali członkowie Komisji Przetargowej

§ 2

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w komisji przetargowej któregokolwiek z członków komisji przetargowej powołanych w § 1 powołuję następujące osoby na rezerwowych członków komisji przetargowej.

 

1.             Wiesław Wójcicki

2.             Marlena Szwarc

3.             Weronika Żyto 

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 101/2012 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 lutego 2012 r.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik Nr 1 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska