http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  08-11-2016 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  08-11-2016 | 08:42
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Miejska Górka” 08.11.2016

Miejska Górka, 18.10.2016 r.

 

RI.271.3.2016.WŻ

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Miejska Górka”

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Miejska Górka”.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

KRUSZSYSTEM Sp. z o.o.

Grobia 18E

64-410 Sieraków

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ, tj. cena – waga 60% i termin realizacji – waga 40%.

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

 

Nazwa i adres oferenta

 

 

Cena brutto [zł]

 

 

Termin realizacji

 

 

Punktacja dla kryterium cena

 

 

Punktacja dla kryterium termin realizacji

 

 

Punktacja łączna

 

1.

SPB Iwona Miłoszewska

ul. Grzybowska 99

05-520 Parcela

11,50

10 dni

50,04

40,00

90,04

2.

VMG POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mazura 18A

02-830 Warszawa

12,84

10 dni

44,81

40,00

84,81

3.

KRUSZSYSTEM Sp. zo.o.

Grobia 18E

64-410 Sieraków

9,59

10 dni

60,00

40,00

100,00

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe

Krzysztof Nadobnik

Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

64-000 Kościan

15,99

10 dni

35,99

40,00

75,99

5.

Usługi Ogólnobudowlane

Roboty ziemne i transportowe

Janusz Kępiński

Dawidy Bankowe,
ul. Starzyńskiego 49

05-090 Raszyn

10,39

10 dni

55,38

40,00

95,38

6.

Firma Usługowo-Produkcyjna

AD-PAZ Adam Pazoła

Sułkowice 27

63-840 Krobia

11,68

10 dni

49,26

40,00

89,26

7.

P.H.U. „CHOD-DRÓG”

Andrzejewski Przemysław

ul. Kwiatowa 11

63-840 Krobia

14,76

15 dni

38,98

26,67

65,65

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania nie odrzucił żadnej oferty
i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska