http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  01-08-2016 | 15:02
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2016 | 15:02
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2016/2017 01.08.2016

Miejska Górka, 01.08.2016 r.

RI.271.1.2016.

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2016/2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Część I zamówienia: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2016/2017

 

            Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej ofert w I części postępowania przetargowego, tj. w części na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2016/2017”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

Łucja Skorupka

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ, tj. cena – waga 98% i czas podstawienia pojazdu zastępczego – waga 2%.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto [zł]

Czas podstawienia pojazdu [min.]

Punktacja dla kryterium cena

Punktacja dla kryterium czas

Punktacja łączna

1.

Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

2,87

45

93,90

2

95,90

2.

Łucja Skorupka

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

2,75

45

98,00

2

100,00

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszej części postępowania przetargowego nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Część II zamówienia: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej ofert w II części postępowania przetargowego, tj. w części na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

„JĘDRUŚ”

PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Jan Niedbała

ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4

63-900 Rawicz

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ, tj. cena – waga 98% i czas podstawienia pojazdu zastępczego – waga 2%.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto [zł]

Czas podstawienia pojazdu [min.]

Punktacja dla kryterium cena

Punktacja dla kryterium czas

Punktacja łączna

1.

USŁUGI PRZEWOZOWE

Andrzej Krzyżoszczak

ul. Wrocławska 71

63-930 Jutrosin

1,99

45

87,17

2

89,17

2.

Łucja Skorupka

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

1,79

45

96,91

2

98,91

3.

„JĘDRUŚ”

PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Jan Niedbała

ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4

63-900 Rawicz

1,77

45

98,00

2

100,00

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszej części postępowania przetargowego nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska