http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  16-11-2016 | 12:59
data ostatniej modyfikacji:  16-11-2016 | 12:59
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 125/2016 w sprawie : projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2017-2024 16.11.2016

 

Zarządzenie Nr 125/2016

 

Burmistrza Miejskiej Górki

 

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie : projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2017-2024

 

                  

 


Na podstawie art. 230 ust. 2  ustawy  z dnia 27  sierpnia 2009  roku o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§  1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miejska Górka na lata 2017 – 2024  wraz z objaśnieniem przyjętych wartości  w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie    

Załącznik Nr 1

WPF

 

 

          

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska