http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  14-01-2016 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 08:51
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 14.01.2016

1. Podstawa prawna:

Art. 163 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018 poz.799 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31 ze zm.)
Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2017 poz.2119)

2. Wymagane dokumenty:

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

3. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

4. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

6. Uwagi:

Termin złożenia informacji - aktualizacja - do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni

7. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunalny,
tel.  65 54 74 507 

Informacja o wyrobach zawierających azbest -  pobierz

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska