http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  23-07-2015 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  23-07-2015 | 13:18
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 23.07.2015

Miejska Górka, 23.07.2015 r.
 
RI.271.1.2015.          
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2015/2016
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
 
Część I zamówienia: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2015/2016
 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w I części postępowania przetargowego, tj. w części na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2015/2016”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania wybrano ofertę złożoną przez:
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
 
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena – waga 98% i czas podstawienia pojazdu zastępczego – waga 2%.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
 
 
Lp.
 
 
Nazwa i adres oferenta
 
Cena brutto
 
[zł]
 
Czas podstawienia pojazdu [min.]
 
Punktacja dla kryterium cena
 
Punktacja dla kryterium czas
 
Punktacja łączna
1.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno
3,48
45
82,79
2
84,79
2.
Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe
 i Zagraniczne
Sarnówka 35, 63-900 Rawicz
3,99
45
72,21
2
74,21
3.
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8, 63-910 Miejska Górka
2,94
45
98,00
2
100,00
4.
„JĘDRUŚ” Przewozy Autobusowe Jan Niedbała
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4,
63-900 Rawicz
3,46
45
83,27
2
85,27
 
Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszej części postępowania przetargowego nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
 
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Część II zamówienia Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016
 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w II części postępowania przetargowego, tj. w części na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania wybrano ofertę złożoną przez:
„JEDRUŚ” Przewozy Autobusowe
Jan Niedbała
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4
63-900Rawicz
 
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena – waga 98% i czas podstawienia pojazdu zastępczego – waga 2%.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
 
 
Lp.
 
 
Nazwa i adres oferenta
 
Cena brutto
 
[zł]
 
Czas podstawienia pojazdu [min.]
 
Punktacja dla kryterium cena
 
Punktacja dla kryterium czas
 
Punktacja łączna
1.
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8, 63-910 Miejska Górka
1,93
45
94,95
2
96,95
2.
„JĘDRUŚ” Przewozy Autobusowe Jan Niedbała
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4,
63-900 Rawicz
1,87
45
98,00
2
100,00
 
 
 
Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszej części postępowania przetargowego nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
 
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska