http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  15-12-2014 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2014 | 09:04
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”. 15.12.2014

 

Miejska Górka, dn. 15.12.2014 r.
 
RI.271.10.2014.PP               
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.
 
 
Część I zamówienia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 
Za najkorzystniejszą ofertę w I części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział Poznań
ul. Piękna 58
60-589 Poznań
 
Uzasadnienie wyboru
 
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert:
- Cena ubezpieczenia – 85%
- Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15 %
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja za cenę
Punktacja za zaakceptowanie klauzul dodatkowych
Punktacja łączna
1.
InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Poznań
ul. Piękna 58
60-589 Poznań
77.357,40
85,00
5,53
90,53
2.
CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo w Pile
ul. Śródmiejska 24
64-920 Piła
187.877,00
34,99
11,64
46,43
3.
COMPENSA
Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Vienna Insurance Group
Oddział w Łodzi
Al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź
114.935,80
57,21
6,12
63,33
4.
Towarzystwo Ubezpieczeń
INTER Polska S.A.
Oddział w Poznaniu
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
120.729,00
54,47
15,00
69,47
 
 
Część II zamówienia
Ubezpieczenie komunikacyjne
 
Za najkorzystniejszą ofertę w II części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo w Pile
ul. Śródmiejska 24
64-920 Piła
 
Uzasadnienie wyboru
 
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert:
- Cena ubezpieczenia – 90%
- Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10%
 
 
 
 
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja za cenę
Punktacja za zaakceptowanie klauzul dodatkowych
Punktacja łączna
1.
InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Poznań
ul. Piękna 58
60-589 Poznań
27.885,00
67,91
9,58
77,49
2.
CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo w Pile
ul. Śródmiejska 24
64-920 Piła
21.042,00
90,00
10,00
100,00
 
 
Część III zamówienia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 
Za najkorzystniejszą ofertę w III części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Vienna Insurance Group
Oddział w Łodzi
Al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź
 
Uzasadnienie wyboru
 
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert:
- Cena ubezpieczenia – 90%
- Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10%
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja za cenę
Punktacja za zaakceptowanie klauzul dodatkowych
Punktacja łączna
1.
InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Poznań
ul. Piękna 58
60-589 Poznań
56.211,00
46,30
7,14
53,44
2.
CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo w Pile
ul. Śródmiejska 24
64-920 Piła
34.815,00
77,75
10,00
87,75
3.
COMPENSA
Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Vienna Insurance Group
Oddział w Łodzi
Al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź
28.914,00
90,00
7,14
97,14
 
 
Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z Wykonawców.
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
                                              
                                                                                             
 
 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska