http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  25-09-2014 | 10:59
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2014 | 11:00
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę altany ogrodowej w Roszkówku”. 25.09.2014


Miejska Górka, dn. 25.09.2014 r.
 
RI.271.5.2014.WŻ                           
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę altany ogrodowej w Roszkówku”.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę altany ogrodowej w Roszkówku”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Firmę Usługowo-Handlowo-Produkcyjną
Włodzimierz Kowalski
ul. Mickiewicza 8
63-740 Kobylin
 
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja dla kryterium cena
1.
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Produkcyjne „LECH” Leszek Żuk
ul. Wierzbowa 97
42-660 Kalety
150.862,09
51,70
2.
Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna
Włodzimierz Kowalski
ul. Mickiewicza 8
63-740 Kobylin
77.988,48
100,00
 
Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska