http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  28-07-2014 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2014 | 10:14
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2014/2015” 28.07.2014

 

Gostkowo, dn. 28 lipca 2014r.
ZS.271.1.2014
                                  
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2014/2015”
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Zamawiający – Zespół Szkół w Gostkowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2014/2015”
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto za 1km
Punktacja dla kryterium najniższa cena
1.
 „JĘDRUŚ Przewozy Autobusowe Jan Niedbała
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4
63-900 Rawicz
3,18
94,65
2.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Beata Szkudlarczyk
Strzyżewice, ul. Modelarska 1
64-100 Leszno
3,08
97,73
3.
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
3,01
100,00
4.
Kuczyński Zbigniew
CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe
i Zagraniczne
Sarnówka 35
63-900 Rawicz
3,20
94,06

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska