http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  18-06-2014 | 15:16
data ostatniej modyfikacji:  18-06-2014 | 15:16
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce” 18.06.2014

Miejska Górka, 18.06.2014r.

RI.271.3.2014.PP

 

              

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce”.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na „Budowę skateparku i kortu tenisowego w Miejskiej Górce” przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wśród wszystkich ofert, tj. przez spółkę Davar Sport sp. z o.o. z Poznania, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybiera w przedmiotowym postępowaniu ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zatem Zamawiający - Gmina Miejska Górka jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę złożoną przez:

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”

Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego 18

64-100 Leszno

Oferta uzyskała punktację dla kryterium cena 85,77%.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                             

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska