http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  02-06-2014 | 14:28
data ostatniej modyfikacji:  05-06-2014 | 12:06
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty. Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Spokojnej w Miejskiej Górce”. 02.06.2014

Miejska Górka, 02.06.2014r.

RI.271.2.2014.PP

                                  

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Spokojnej w Miejskiej Górce”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę ul. Spokojnej w Miejskiej Górce”. 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

GEO-BUD Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski

ul. Witosa 8

56-200 Góra

277.590,10 zł

Oferta odrzucona

2

Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”

ul. Gajowa 1

63-900 Rawicz

311.483,61 zł

78,72

3

CONSTRUCTION

Grzegorz Andrzejewski

ul. Kwiatowa 11

63-840 Krobia

289.848,04 zł

84,60

4

GEO-BUD Jacek Szafrański

 

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

245.198,46 zł

100,00

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” Spółka Jawna

Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko

ul. Wrocławska 111

56-200 Góra

283.381,40 zł

86,53

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczył Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski z Góry z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wadium zabezpieczające złożoną ofertę przez w/w wykonawcę wpłynęło na konto Zamawiającego po terminie składania ofert tj. wpłynęło 22 maja 2014 r. o godz. 11:32. Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił ofertę w/w wymienionego wykluczonego przedsiębiorstwa, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska