http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  15-04-2014 | 09:31
data ostatniej modyfikacji:  15-04-2014 | 09:34
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”. 15.04.2014

Miejska Górka, 15 kwietnia 2014r.

 

RI.271.1.2014.PP

                                  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”.

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”.

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.

Dariusz Bartczak

ul. Sienkiewicza 1

88-220 Osięciny

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

ul. Poli Gojawiczyńskiej 3C/7

81-587 Gdynia

6.836.974,32

55,70

2

EKO-INSBUD Sp. z o.o.

Bonin 12

76-009 Bonin

5.109.263,20

74,54

3

Mikołajczyk Zbigniew Piotr

 

Wierzchowice, ul. Kościelna 27

56-320 Krośnice

7.779.112,22

48,96

4

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” S-ka z o.o.

ul. Święciechowska 158

64-100 Leszno

7.576.523,35

Oferta odrzucona

5

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Juskowiak

Helena Juskowiak

 

Członek konsorcjum:

HYDROHAND Andrzej Guździoł

 

Nowa Wieś 123

63-708 Rozdrażew

 

 

 

Czekanów, ul. Baby 5

63-410 Ostrów Wielkopolski 2

4.268.100,26

89,23

6

P.H.U. „CHOD-DRÓG”

Andrzejewski Przemysław

ul. Kwiatowa 11

63-840 Krobia

4.979.795,32

76,48

7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻNIERIA” Spółka z o.o.

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

4.552.127,02

83,66

8

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.

Dariusz Bartczak

ul. Sienkiewicza 1

88-220 Osięciny

3.808.453,22

100,00

9

FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak Spółka Cywilna

ul. Górki 5B

63-210 Żerków

4.130.709,82

92,20

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” Marian Iberhan

ul. Magazynowa 18

63-700 Krotoszyn

4.747.414,86

Oferta odrzucona

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że z niniejszego postępowania przetargowego wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” S-ka z o.o. z siedzibą  ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno. Wykonawca ten, mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz nie wykazał braku podstaw do wykluczenie, tj. nie przedstawił dokumentów dotyczących podmiotu, na którego zasoby powoływał się przy spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia (§3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231 z późn. zm.)).

Zamawiający zawiadamia, że z niniejszego postępowania przetargowego również wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” Marian Iberhan z siedzibą ul. Magazynowa 18, 63-700 Krotoszyn. Wykonawca ten mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Tylko jedna robota budowlana spełniała wymagania postawione przez Zamawiającego.

Zamawiający zawiadamia także, że na podstawie art. 24 ust. 4 odrzucił oferty wykonawców wykluczonych z niniejszego postępowania przetargowego, gdyż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska