http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  14-05-2014 | 13:09
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2014 | 13:11
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 267/14 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych 14.05.2014

 

ZARZĄDZENIE NR 267/14 

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 maja 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

 z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

  1. Wyznaczam do bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów wyborczych  słup ogłoszeniowy położony w Miejskiej Górce przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Placu Korczaka.
  2. Wyznaczam do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych  tablice ogłoszeniowe:

    1. w Miejskiej Górce na Rynku,
    2. w pozostałych wsiach gminy tablice ogłoszeniowe sołectw.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska