http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  09-08-2013 | 14:50
data ostatniej modyfikacji:  09-08-2013 | 18:45
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boisk do piłki nożnej w Niemarzynie oraz w Piaskach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. 09.08.2013

Miejska Górka, dn. 09 sierpnia 2013 r.

 

RI.271.10.2013.PP               

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boisk do piłki nożnej w Niemarzynie oraz w Piaskach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Budowę boisk do piłki nożnej w Niemarzynie oraz w Piaskach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”

Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego 18

64-100 Leszno

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”

Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego 18

64-100 Leszno

155.088,98 zł

100,00

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska