http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  05-08-2013 | 13:47
data ostatniej modyfikacji:  05-08-2013 | 13:47
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na: Część I: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2013/2014. Część II: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 05.08.2013

Miejska Górka, dn. 05.08.2013 r.

RI.271.9.2013.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na:

 Część I: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2013/2014.

Część II: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I część zamówienia

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2013/2014”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL

Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto  za 1 km [zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 76

64-100 Leszno

3,14

99,68

2

Kuczyński Zbigniew

CONTINENTAL TRAVEL

Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

3,13

100,00

3

Łucja Skorupka

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

3,37

92,88

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia

 

II część zamówienia

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym naDowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Łucja Skorupka

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto  za 1 km [zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 76

64-100 Leszno

2,68

86,19

2

Kuczyński Zbigniew

CONTINENTAL TRAVEL

Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

3,13

73,80

3

Łucja Skorupka

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

2,31

100,00

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska