http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  28-06-2013 | 08:29
data ostatniej modyfikacji:  28-06-2013 | 08:29
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku szkoły w Gostkowie” 28.06.2013

Miejska Górka, 28 czerwca 2013r.

ZS.271.1.2013                                  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku szkoły w Gostkowie”

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gostkowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Remont elewacji budynku szkoły w Gostkowie”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

 

Uzasadnienie wyboru  

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Firma Handlowo-Usługowa Marian Bzdęga

ul. Szkolna 54

63-830 Pępowo

84.740,58

Oferta odrzucona

2

Usługi Budowlano-Remontowo „ARBUD” Sp.C.

Roman Wiśniewski, Andrzej Wiśniewski

ul.Broniewskiego7

64-100 Leszno

95.941,51

72,20

3

Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Marek Konieczny

Drzewce 31

64-125 Poniec

72.096,50

Oferta odrzucona

4

Jarosław Busz Zakład Budowlany ELIOS II

Kuczyna 21

63-840 Krobia

81.491,14

85,01

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta

 

Topola-Osiedle

ul. Krańcowa 11

63-421 Przygodzice

94.873,80

 

73,02

6

Andrzej Szymański „INSBUD”

Sierakowo, ul. Spółdzielcza 5

63-900 Rawicz

91.149,91

Oferta odrzucona

7

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

 

69.273,37

100,00

 

Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczył z niniejszego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego Wykonawców wymienionych w pozycjach nr 1, 3 i 6 w/w tabeli. Wykonawcy Ci, mimo wezwania do uzupełnienia, nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykazali warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił oferty Wykonawców wykluczonych.

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 


 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska