http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  20-06-2013 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  28-06-2013 | 08:31
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górce” 20.06.2013

Miejska Górka, 20 czerwca 2013r.

RI.271.6.2013.PP

                      

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górce”

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Przebudowę chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górce”.

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

GEO-BUD Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

PLENERBUD GRZEGORCZYK

sp. jawna

ul. Wiklinowa 28, Kamionki

62-023 Gądki

56.986,37

64,58

2

Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała

ul. Kutrzeby 18

64-115 Święciechowa

97.335,55

37,81

3

GEO-BUD Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

36.804,25

100,00

4

Marek Żurek – Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”

ul. Gajowa 1

63-900 Rawicz

42.382,74

86,84

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski

ul. Witosa 8

56-200 Góra

43.020,57

85,55

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania przetargowego nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska