http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  27-05-2013 | 14:31
data ostatniej modyfikacji:  27-05-2013 | 14:31
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górce”. 27.05.2013

Miejska Górka, dn. 27.05.2013 r.

 

RI.271.5.2013.WŻ                           

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górce”.

                                                     

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę chodnika przy ul. Górków w Miejskiej Górce”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

GEO – BUD Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Punktacja dla kryterium cena

1.

Przedsiębiorstwo

Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ”

Andrzej Paradowski

ul. Witosa 1

56-200 Góra

64.527,40

83,35

2.

GEO – BUD

Jacek Szafrański

 

Karolinki, ul Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

53.785,95

100,00

3.

Marek Żurek

Zakład Usług Ogólnobudowlanych

„MAŻUR”

ul Gajowa 1

63-900 Rawicz

 

66.776,27

 

80,55

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska