http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  20-05-2013 | 10:10
data ostatniej modyfikacji:  27-05-2013 | 14:31
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na I część - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miejska Górka dla obszaru: Farma Wiatrowa Dłoń, Farma Wiatrowa Konary, Farma Wiatrowa Piaski II cześć – opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej 20.05.2013

Miejska Górka, 20 maja 2013r.

 

RI.271.3.2013.PP

                

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na

I część - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miejska Górka dla obszaru: Farma Wiatrowa Dłoń, Farma Wiatrowa Konary,  Farma Wiatrowa Piaski

II cześć – opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej

 

 

I część

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na  opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miejska Górka dla obszaru: Farma Wiatrowa Dłoń, Farma Wiatrowa Konary, Farma Wiatrowa Piaski.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

PROJEKT Urbanistyka i Architektura

Monika Pierożyńska-Semenków

ul. Sułkowskiego 26/6

64-100 Leszno

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

PROJEKT Urbanistyka i Architektura

Monika Pierożyńska-Semenków

ul. Sułkowskiego 26/6

64-100 Leszno

166.050,00

100,00

2

Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne

Maria Jastrzębska

ul. Baczyńskiego 5

63-400 Ostrów Wlkp.

184.500,00

90,00

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania przetargowego nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

 

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

II część

Zamawiający na podstawie 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie w części dotyczącej opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej, z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na tą część zamówienia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska