http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  12-03-2013 | 14:31
data ostatniej modyfikacji:  12-03-2013 | 14:34
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka 12.03.2013

Miejska Górka, dn. 12.03.2013 r.

RI.271.2.2013.AP                            

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę obiektu małej architektury – altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Budowę obiektu małej architektury – altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

„LECH” Leszek Żuk

ul. Wierzbowa 97

42-660 Kalety

84.255,53

60,50

2

MALBUD

Małgorzata Zielińska

 

ul. Wołowska 1

55-120 Oborniki Śląskie

79.152,33

64,40

3

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

50.975,89

 

100,00

4

Zakład Remontowo-Budowlany

REM–BUD Marek Konieczny

 

Drzewce 31

64-125 Poniec

53.434,58

95,40

5

Jarosław Busz

Zakład Budowlany „Elios II”

Kuczyna 21

63-840 Krobia

55.234,07

92,29

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska