http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  08-01-2014 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2014 | 13:21
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 239/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 08.01.2014

Zarządzenie Nr 239/2013 

Burmistrza Miejskiej Górki 

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

   

            Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 jak niżej :

 

§ 1

 

1.W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „20.284.817,26 zł.” zastępuje się kwotą „20.282.817,26 zł.”.

2. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „12.400.119,87 zł.” zastępuje się kwotą „12.371.013,87 zł.”.

3.W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.884.697,39 zł.” zastępuje   się kwotą „7.911.803,39 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „4.764.389,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.766.389,00 zł.”

 

§ 2

 

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia    

30 grudnia 2013 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych. 

Załącznik nr 1 - pobierz

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska