http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  08-10-2013 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2013 | 12:34
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 214/13 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Oczkowicach 08.10.2013

Z A R Z Ą D Z E N I E

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

Nr 214/13 z dnia 6 sierpnia 2013r.

 

W sprawie:

ustalenia ceny  nieruchomości gruntowej położonej w Oczkowicach.

 

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z póżń.zm.)   zarządzam:

 

§ 1

 

Ustalić cenę nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego - o nr ewidencyjnym gruntu 373 o powierzchni 3,3200ha położoną w Oczkowicach,  zapisaną w księdze wieczystej Nr KW PO1R/00031236/4 Sądu Rejonowego w Lesznie –XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Rawiczu na rzecz Gminy Miejska Górka  - na kwotę

65.000,00zł .

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska