http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  25-08-2013 | 15:50
data ostatniej modyfikacji:  26-08-2013 | 10:35
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku. 25.08.2013

 

Zarządzenie Nr 216/2013
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
 
w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku
 
         Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)
 
§ 1
 
Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Burmistrz Miejskiej Górki przekazuje pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do  31 sierpnia 2013 roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska