http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  07-08-2013 | 13:00
data ostatniej modyfikacji:  07-08-2013 | 13:00
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Anny Nawrot ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 07.08.2013

Zarządzenie Nr 207/2013

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Anny Nawrot ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

             Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst. jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) w związku z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz.393) zarządzam:

 

§ 1

 

            Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczycielki Pani Anny Nawrot ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 

  1. Przewodnicząca-

przedstawiciel organu prowadzącego

 szkołę                                                           - Pani Stanisława Szymankiewicz

  1. Przedstawiciel organu sprawującego

nadzór pedagogiczny                                    - Pani Hanna Taterka

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Sobiałkowie                                            - Pan  Krzysztof  Jóźwik

  1. Ekspert                                                          - Pani Grażyna Pierzchała
  2. Ekspert                                                          - Pan Ksawery Jacek Kempa

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska