http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  24-10-2012 | 08:21
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 08:21
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. „Rozbudowy drogi gminnej w Miejskiej Górce ul. Rzeczna”. 24.10.2012

 

Miejska Górka, dn. 23.10.2012r.
RI.271.11.2012.AP                           
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce ul. Rzeczna”.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce ul. Rzeczna”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Marek Żurek – Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”
ul. Gajowa 1
63-900 Rawicz
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja dla kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski
ul. Witosa 8
56-200 Góra
98.754,76
92,38
2
GEO-BUD Jacek Szafrański
 
Karolinki, ul. Rolnicza 2B
63-910 Miejska Górka
97.930,19
93,16
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy – Spółka Jawna
Sierakowo
ul. Poznańska 9
63-900 Rawicz
93.457,92
97,62
4
Marek Żurek – Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”
ul. Gajowa 1
63-900 Rawicz
91.230,43
100,00

 
Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska