http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  03-08-2012 | 13:06
data ostatniej modyfikacji:  03-08-2012 | 13:06
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wiatrakowy zawrót głowy – utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki”. 03.08.2012

 

Miejska Górka, dn. 03.08.2012r.
RI.271.9.2012.AP                              
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wiatrakowy zawrót głowy – utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki”.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Wiatrakowy zawrót głowy – utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
GEO-BUD Jacek Szafrański
Karolinki, ul. Rolnicza 2B
63-910 Miejska Górka
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja dla kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ISKRA-SPORT Piotr Iskra
 
Ligota 28c/1
56-200 Góra  
180.993,71
87,53
2
GEO-BUD Jacek Szafrański
 
Karolinki,
ul. Rolnicza 2B
63-910 Miejska Górka
158.416,85
100,00

 
Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska