http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  30-07-2012 | 15:06
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2012 | 15:06
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2012/2013” 30.07.2012

 

Miejska Górka, dn. 30 lipca 2011r.
 
RI.271.10.2012                                 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2012/2013”
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2012/2013”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Kuczyński Zbigniew
CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne
Sarnówka 35
63-900 Rawicz
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 

Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto za 1km
Punktacja dla kryterium najniższa cena
1
Kuczyński Zbigniew
CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne
Sarnówka 35
63-900 Rawicz
 
3,20
100,00
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno sp. z o.o.
ul. Narutowicza 76
64-100 Leszno
3,39
94,40
3
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
 
3,33
96,10

 
Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska