http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  04-07-2012 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  04-07-2012 | 14:42
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty, dot. „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa” 04.07.2012

 

Miejska Górka, dn. 04.07.2012r.
 
RI.271.7.2012.AP                  
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”.
 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”
Alicja Skrzypczak, Lech Przybylak, Witold Sobczak, Waldemar Dobiała
ul. Michała Wołodyjowskiego 55
64-100 Leszno
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja dla kryterium cena
1
Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD Kazimierz Cybulski
ul. Okólna 59
62-510 Konin
24.292,50
93,67
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN” mgr inż. Andrzej Stańkowski
ul. Opolska 18
46-200 Kluczbork
29.520,00
77,08
3
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „ T.W. Projekt” Tobiasz Walczak
 
ul. Pleszewska 51
63-720 Koźmin Wielkopolski
29.520,00
Oferta odrzucona
4
Zakład Projektowo-Usługowy „IWRA” Iwona Napierała-Piątkowska
ul. Północna 24
64-000 Kościan
29.397,00
Oferta odrzucona
5
Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Korfantego 9
64-800 Chodzież
47.970,00
47,44
6
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DOMED” Sp. z o.o.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wrocław
41.082,00
55,39
7
Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych mgr inż. Stanisław Kłosiński
ul. Grunwaldzka 6/1
64-100 Leszno
28.000,00
81,27
8
PROCOROL
Paweł Urbański Sp. j.
Janikowo,
ul. Gnieźnieńska 67/69
62-006 Kobylnica
39.360,00
57,81
9
KOMPONER Sp. z o.o. Sp. k.
Lider Konsorcjum
Zakład Obsługi Inwestycji Mirosław Przysiwek – Partner Konsorcium
ul. Wyszyńskiego 6
73-110 Stargard Szczeciński
38.745,00
Oferta odrzucona
10
PROFIL BIS Sp. z o. o.
 
ul. Fabryczna 23
65-463 Zielona Góra
92.127,00
Oferta odrzucona
11
KOLEKTOR SERWIS Sp. J.
K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak
ul. Andrzeja Kmicica 69
64-100 Leszno
56.826,00
40,04
12
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe R.A.W
Robert Wojnowicz
ul. Nowa 29/31
90-030 Łódź
62.730,00
Oferta odrzucona
13
Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM”
inż. Eugeniusz Piłat
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierżoniów
81.918,00
Oferta odrzucona
14
ABRYS Technika Sp. z o. o.
ul. Wiślana 46
60-401 Poznań
91.266,00
24,93
15
INTER-PRO-BUD
Bożena Bajerska
Pl. Zwycięstwa 2
90-312 Łódź
53.628,00
Oferta odrzucona
16
Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji C.O. i Gazu
Alicja Genderka
ul. Agrestowa 1
63-800 Gostyń
54.993,30
Oferta odrzucona
17
Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”
Alicja Skrzypczak, Lech Przybylak, Witold Sobczak, Waldemar Dobiała
ul. Michała Wołodyjowskiego 55
64-100 Leszno
22.755,00
100,00

 
Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania przetargowego wykluczył Wykonawców z pozycji nr 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16 powyższej tabeli. Wykonawcy Ci wykluczeni zostali na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie udokumentowali warunku posiadania wiedzy i doświadczenia mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy.
 
Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych zostały odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą).
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia faksem lub droga elektroniczną Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na w/w zadanie może być zawarta po upływie 5 dni od daty jego przesłania.


 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska