http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  08-06-2012 | 10:25
data ostatniej modyfikacji:  08-06-2012 | 10:25
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Przebudowt drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów ornych we wsi Rozstępniewo 08.06.2012

 

Miejska Górka, dn. 08 czerwca 2012r.
 
RI.271.5.2012.AP                              
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów ornych we wsi Rozstępniewo”.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów ornych we wsi Rozstępniewo”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o.
ul. Bema 33
64-100 Leszno
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto [zł]
Punktacja dla kryterium cena
1
Konsorcjum
„POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o. o.
- Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o. o.
- Partner Konsorcjum
Bonikowo, ul. Dworcowa 29
64-000 Kościan
 
ul. Słodowa 1
64-200 Wolsztyn  
194.173,89
87,37
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Twardy”
Anna i Gabriel Twardy Sp. j.
Sierakowo,  ul. Poznańska 9
63-900 Rawicz
255.133,30
Oferta odrzucona
3
Przedsiębiorstwo Drogowe
„DROGBUD” – Gostyń Sp. z o. o.
Grabonóg 69b
63-800 Gostyń
187.213,70
90,62
4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii
„EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o.
ul. Bema 186
63-400 Ostrów Wielkopolski
200.578,68
Oferta odrzucona
5
SKANSKA S.A.
Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu
ul. Bystra 7
61-366 Poznań
 
216.401,44
Oferta odrzucona
6
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno
Sp. z o. o.
ul. Bema 33
64-100 Leszno
169.648,00
100,00

 
Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania przetargowego wykluczył, oprócz Państwa, Wykonawców z pozycji nr 2, nr 4 i nr 5 powyższej tabeli. Wykonawca nr 2 wykluczony został na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie udokumentował warunku posiadania wiedzy i doświadczenia mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy oraz nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.   Wykonawcy nr 4 i nr 5 wykluczeni zostali na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych zostały odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.)
 
Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
                                                                                               
 


 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska