http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  29-05-2012 | 08:29
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2012 | 08:30
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot.:Remontu świetlicy wiejskiej, montażu placu zabaw oraz zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie 29.05.2012

 

Miejska Górka, dn. 28 maja 2012r.

 

RI.271.6.2012.PP                              

 

                                                           

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie”.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie boiska wiejskiego w Sobiałkowie”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Techniczne

inż. Stanisław Snela

ul. Wodna 16

64-030 Śmigiel

707.300,00

74,69

2

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

528.250,34

100,00

3

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

„GOSBUD” Sp. z o. o.

ul. Graniczna 1

63-800 Gostyń

799.567,04

66,07

4

Usługi Budowlane Piotr Giera

 

Dzięczyna 28a

64-125 Poniec

779.982,91

67,73

5

Jarosław Busz

Zakład Budowlany „Elios II”

Kuczyna 21

63-840 Krobia

637.631,25

82,85

6

Przedsiębiorstwo Budowlane

„TOM-BUD” Tomasz Hryniszak

ul. Obrońców Lwowa 4

64-100 Leszno

620.013,73

85,20

7

Zakład Budowlany „JAN-BUD”

Janusz Piskorski

Zalesie Wielkie 62

63-740 Kobylin

689.102,16

76,66

8

INTERSTAL Piotr Woźniak

 

ul. Poznańska 88

63-800 Gostyń

644.188,48

82,00

9

Firma Handlowo-Usługowa

Marian Bzdęga

ul. Szkolna 54

63-830 Pępowo

597.587,09

88,40

10

Andrzej Szymański

„INSBUD”

Sierakowo,

ul. Spółdzielcza 5

63-900 Rawicz

671.053,57

78,72

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

  

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska