http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  13-04-2012 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  13-04-2012 | 13:16
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety dot.:Budowy kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni 13.04.2012

Miejska Górka, 13 kwietnia 2012r.

 

RI.271.2.2012.PP

                                  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU EKO-KAN-GAZ

Jan Tokarski

Karski, ul. Akacjowa 10

63-410 Ostrów Wielkopolski 2

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

DOMAR Kazimierz Domaracki

 

Tatów 3

76-039 Biesiekierz

3.405.447,79

94,87

2

„PIECOBIOGAZ” S. A.

 

ul. Truskawiecka 11

60-478 Poznań

5.527.422,29

58,45

3

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE

„INSBUD” Mirosław Sokalski

Bonin 12

76-009 Bonin

3.677.094,14

Oferta odrzucona

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TWARDY”

Anna i Gabriel Twardy Sp. j.

Sierakowo

ul. Poznańska 9

63-900 Rawicz

4.614.850,98

Oferta odrzucona

5

P.H.U. „HYDROMEL” Sp. z o. o.

 

ul. Zakładników 17/19

98-200 Sieradz

4.889.366,06

66,08

6

Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych

„POL-GAR”

Polus i Garnetz Spółka jawna

ul. Gnieźnieńska 51

62-100 Wągrowiec

4.253.740,99

75,95

7

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

„INSAN” S.C.

K. Chryplewicz, B. Sowiecka,

Z. Chryplewicz

ul. Wrzosowa 14

59-300 Lubin

3.607.625,65

89,55

8

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o.

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

3.906.221,80

82,71

9

SKANSKA S.A.

 

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

Adres korespondecji:

ul. Bystra 7

61-366 Poznań 41

5.091.997,69

63,45

10

Firma Instalacyjno-Budowlana

„WIRAX” Spółka jawna

 

ul. Częstochowska 77

62-800 Kalisz

3.697.484,51

87,38

11

STRABAG Sp. z o. o.

 

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres korespondencji:

ul. Obornicka 335B

60-650 Poznań

5.082.472,53

63,57

12

P.H.U. „CHOD-DRÓG”

Andrzejewski Przemysław

 

Ul. Kwiatowa 11

63-840 Krobia

3.923.808,95

82,34

13

P.P.H.U. „EDA” Edmund Czarnecki

 

 

Ul. Farna 3

64-030 Śmigiel

4.787.719,80

Oferta odrzucona

14

Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna

 

Oś. Cechowe 31

64-840 Budzyń

4.286.077,79

75,38

15

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta-plus” Spółka z o.o.

 

Ul. Energetyków 1

64-100 Leszno

3.665.084,28

88,15

16

KANWOD Wiesław Tarczyński

 

 

Węglew 218

62-590 Golina

3.985.208,54

81,07

17

Konsorcjum firm: Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN L. Walkiewicz Z. Warwarko Spółka Jawna – lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich sp. z o.o. – członek konsorcjum

 

Jatax sp. z o.o. – członek konsorcjum

 

ul. 3 Maja 8b

57-410 Ścinawka Średnia

 

Ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Ul. Świerkowa 24

57-300 Kłodzko

4.276.983,38

Oferta odrzucona

18

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna

 

Ul. Poznańska 71a

63-200 Jarocin

4.537.934,45

71,19

19

FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak- Misiak S.C.

 

Ul. Górki 5b

63-210 Żerków

4.272.801,91

75,61

20

„RAWBUD” – Rawicz Sp. z o. o.

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

3.814.163,31

84,70

21

PPHU EKO-KAN-GAZ

Jan Tokarski

Karski, ul. Akacjowa 10

63-410 Ostrów Wielkopolski 2

3.230.724,15

100,00

22

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Henryk Juskowiak- lider konsorcjum

 

„HYDROHAND” Andrzej Guździoł –partner konsorcjum

Nowa Wieś 123

63-708 Rozdrażew

 

 

Czekanów, ul. Baby 5

63-410 Ostrów Wielopolski 2

3.360.000,94

96,15

23

Konsorcjum firm: „HYDROWAT” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp.z o.o.- lider konsorcjum

„HYDROWAT” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych

Kowalski Kazimierz- partner korsorcjum

 

ul. Stodolniana 91

 62-500 Konin

 

 

ul. Stodolniana 91

 62-500 Konin

 

4.670.010,30

69,18

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania przetargowego wykluczył Wykonawcę z pozycji nr 3 powyższej tabeli. Wykonawca wykluczony został na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie wniesienia wadium do upływu terminu składania wadium. Oferta złożona przez tego wykonawcę została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczył także z postępowania wykonawcę wymienionego w pozycji nr 4 powyższej tabeli. Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania środków finansowych  na rachunku lub zdolności kredytowej. Oferta tego wykonawcy została odrzucona.
Ponadto Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcą wymienionego w pozycji nr 13 powyższej tabeli. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponieważ załączony kosztorys ofertowy nie odpowiada przedmiarowi robót. Niezgodności dotyczą niespójnych z przedmiarem nazw poszczególnych pozycji, niespójnych KNRów oraz za małych ilości poszczególnych pozycji.

Odrzucono również ofertę, złożoną przez wykonawcę wymienionego w pozycji nr 17 powyższej tabeli ze względu na to, że treść oferty nie odpowiadała Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wykonawca ten pominął w wycenie jedną z części zamówienia (jeden z kosztorysów składowych)

 

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska