http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  11-04-2012 | 15:28
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2012 | 15:28
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Budowy sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, fragment ulic Spacerowej i Hubala 11.04.2012

 

Miejska Górka, dn. 11 kwietnia 2012r.

 

RI.271.3.2012.AP                            

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, fragment ulic Spacerowej i Hubala”.

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, fragment ulic Spacerowej i Hubala”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli

ul. Gostyńska 6

63-860 Pogorzela

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli

 

ul. Gostyńska 6

63-860 Pogorzela

39.780,29zł

100,00

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA”

Sp. z o.o.

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

97.201,28zł

40,93

3

Instalatorstwo Sanitarne

Stanisław Grześkowiak

 

ul. Moniuszki 5

63-700 Krotoszyn

66.304,87zł

60,00

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Twardy” Anna i Gabriel Twardy Sp. j.

Sierakowo,

ul. Poznańska 9

63-900 Rawicz

60.593,19zł

65,65

5

PHU „AGNIKA”

Karol Piotrowiak

 

ul. 22 Stycznia 9

63-930 Jutrosin

71.377,67zł

55,73

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROBUD” Spółka Akcyjna

 

ul. Poznańska 71a

63-200 Jarocin

119.753,38zł

33,22

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

  

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska