http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  16-03-2012 | 14:14
data ostatniej modyfikacji:  16-03-2012 | 14:14
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Budowy instalacji solarno-wiatrowych do zasilania drogowego na terenie gminy Miejska Górka” 16.03.2012

 

Miejska Górka, 16 marca 2012r.

 

RI.271.1.2012.PP

                                   

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę instalacji solarno-wiatrowych do zasilania drogowego na terenie gminy Miejska Górka”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

RMS POLSKA sp. z o.o.

Zagorzyce 12b

39-126 Zagorzyce

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Punktacja dla kryterium cena

1

Skorut Import Eksport sp. z o.o.

ul. Wybickiego 71

32-400 Myślenice

286.048,83

351.840,06

Oferta odrzucona

2

Firma Gutkowski

Gutkowski Jan

ul.17 Stycznia 92

64-100 Leszno

374.979,94

641.225,33

Oferta odrzucona

3

Elektro-Instalator sp. z o.o.

ul. Chociszewskiego 6

64-100 Leszno

Oferta zawierała wyłącznie puste kartki

Oferta zawierała wyłącznie puste kartki

Oferta odrzucona

4

RMS Polska sp. z o.o.

Zagorzyce 12b

39-126 Zagorzyce

354.186,71

435.649,65

100,00

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Skorut Import Eksport sp. z o.o. z Myślenic oraz ofertę Firmy Gutkowski, Jan Gutkowski z Leszna, a także ofertę Elektro-Instalator sp. z o.o. z Leszna.

Oferta złożona przez Skorut Import Eksport sp. z o.o. odrzucona została na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie tej w kosztorysie ofertowym zaproponowano zasilanie wyłączenie przy pomocy panelów solarnych, pomijając zasilanie z siłowni wiatrowej. Jest to rozwiązanie niezgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ. Poza tym kosztorysu ofertowego nie można poprawić w postępowaniu przetargowym w którym zaoferowana cena jest ceną kosztorysową.

Oferta złożona przez Firmę Gutkowski odrzucona została na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie tej brak kosztorysu ofertowego, którego przy zastosowanej w postępowaniu przetargowym cenie kosztorysowej nie można uzupełnić.

Oferta złożona przez Elektro-Instalator z Leszna odrzucona została na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 1, 2, 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożona oferta zawierała wyłącznie puste kartki.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska