http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  13-09-2012 | 12:39
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2012 | 12:39
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie nr 136/2012 w sprawie : zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce 13.09.2012

 

Zarządzenie nr 136/2012
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 6 września 2012 r.
 
 
w sprawie : zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce
 
 
 
            Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. z 2010 r. Nr. 60, poz.373 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce ogłoszony i przeprowadzony na podstawie zarządzenia nr 131/2012 i nr 133/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce oraz powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce.
 
§ 2
 
Uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniu 29 sierpnia 2012 roku w oparciu o przekazaną dokumentację stwierdzam, że konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce został rozstrzygnięty.
 
§ 3
 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska