http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  05-09-2012 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  05-09-2012 | 14:22
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 05.09.2012

 

 
Zarządzenie Nr 133/2012
Burmistrza Miejskiej Górki
z 14 sierpnia 2012 roku
 
w sprawie: powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej.
 
            Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty   ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce powołuje komisję konkursową w składzie:
            -  przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
            1. Pani Barbara Szewczyk – przewodnicząca komisji konkursowej
            2. Pani Danuta Skupin
            3. Pani Maria Janiak
            -  przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:
            1. Pani Aldona Grześkowiak- Węglarz - wizytator
            2. Pan Tadeusz Ilmer - wizytator
            - przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
            1. Pani Małgorzata Kędzia
            - przedstawiciel Rady Rodziców:
1. Pani Elżbieta Żabińska
-  przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
1. Pan Dariusz Drabik – ZNP Oddział Międzygminny w Miejskiej Górce
2. Pan Dariusz Niedźwiedź - NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowa Organizacja             
    Związkowa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
            § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska