http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  13-07-2012 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2012 | 09:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” 13.07.2012

 

Zarządzenie Nr 126/2012
Burmistrza Miejskiej Górki
z 9 lipca 2012 roku
 
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania  zakupu podręczników uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”.
 
            Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  ( Dz.U. z 2012 roku poz. 706 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Ustalam termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkół podstawowych oraz w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego do 10 września 2012 roku.
 
§ 2
 
Ustalam termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w niniejszym paragrafie, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących do 10 września 2012 roku.
 
§ 3
 
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół mającym siedzibę szkoły na terenie działania Gminy Miejska Górka.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska